เข้าใจความชื้นกับความสำคัญต่ออุตสาหกรรม

ความชื้นนั้นจะสามารถเกิดได้ทั้งประโยชน์และโทษได้อย่างมากในพื้นที่ต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งภายในอุตสาหกรรมนั้นถึงจะบางอุตสาหกรรมนั้นใช้ประโยชน์จากความชื้นแต่ในขณะเดียวกันความชื้นนั้นก็ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมด้วยเช่นกันดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของ ความชื้น และ ความสำคัญกับอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเรื่องของความชื้นสัมพันธ์บภายในอุตสาหกรรม ความชื้นคืออะไร และ เกิดจากอะไร             ความชื้นนั้น จะสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบนั้นคือ “ความชื้นของอาอาศ” ซึ่งจะคือควสามเข้มข้นของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ และ จะไม่สามารถมองให้เห็นได้ด้วยตาของมนุษย์  ซึ่งความชื้นนั้นในอากาศนั้นจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์อย่างมาก และ อาจจะยังสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่าง…

Read more