วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือทางการแพทย์เมื่อใช้เสร็จแล้ว

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบันที่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาสุขภาพและความสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเก็บรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เป็นอุปกรณ์และเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ก็ต้องอาศัยการจัดเก็บคัดแยกเป็นอย่างดีเสมอๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ รวมถึง COVID-19 ด้วยเช่นกัน  บทความนี้จะพาทุกๆ ท่านไปเรียนรู้ “วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว” ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถทำตามได้ง่ายๆ ครับ เครื่องมือการแพทย์หมายถึงอะไร ? “เครืองมือ” หรือ…

Read more