อุปกรณ์ติดตามระบบดาวเทียมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

            ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจ E-commerce และธุรกิจ Logistic ในประเทศไทยมีการเติบโตที่เป็นเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ผู้คนต่างเคยชินกับการซื้อขายออนไลน์ ทำให้ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างพากันผันตัวเข้าสู่ระบบ E-commerce เพื่อความอยู่รอด ซึ่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ส่งไปถึงระบบการขนส่งหรือ Logistic มีนักลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศพากันเข้ามาจับธุรกิจจัดส่งสินค้ากันอย่างคึกคัก จวบจนถึงปัจจุบันด้วยตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลายๆ ธุรกิจเริ่มหันมาทำระบบการจัดส่งของตนเองโดยไม่อาศัยบริษัท Logistic ทำให้ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (Transport Management Solution) หรือระบบ…

Read more