เข้าใจความชื้นกับความสำคัญต่ออุตสาหกรรม

เครื่อง dehumidifier

ความชื้นนั้นจะสามารถเกิดได้ทั้งประโยชน์และโทษได้อย่างมากในพื้นที่ต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งภายในอุตสาหกรรมนั้นถึงจะบางอุตสาหกรรมนั้นใช้ประโยชน์จากความชื้นแต่ในขณะเดียวกันความชื้นนั้นก็ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมด้วยเช่นกันดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของ ความชื้น และ ความสำคัญกับอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเรื่องของความชื้นสัมพันธ์บภายในอุตสาหกรรม

ความชื้นคืออะไร และ เกิดจากอะไร

            ความชื้นนั้น จะสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบนั้นคือ “ความชื้นของอาอาศ” ซึ่งจะคือควสามเข้มข้นของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ และ จะไม่สามารถมองให้เห็นได้ด้วยตาของมนุษย์  ซึ่งความชื้นนั้นในอากาศนั้นจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์อย่างมาก และ อาจจะยังสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

                ความชื้นในวัสดุ  : ความชื้นในวัสดุนั้นโดยทั่วไปนั้นจะคือปริมาณน้ำในวัสดุ แต่ว่าจะสามารถวัดได้ยาก เนื่องจากมีคุณสมบัติยึดเกาะ ระหว่างโมเลกุลที่ซับซ้อนของสารต่าง ๆ

ปัญหาของความชื้นภายในอุตสาหกรรม

            ความชื้นนั้นจะส่งผลที่ค่อนข้างอันตรายต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือ ขนาดเล็กก็ตาม การที่มีค่าความชื้นที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร การผลิตสินค้า อุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งหากคิดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความชื้นนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถสร้างความเสียหายกับอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายอย่างมากยกตัวอย่างเช่น

  • ความผิดพลาดของการผลิต การแปรรูป :  อุตสาหกรรมการแปรรูปนั้นการควบคุมอุณหภูมิ และ การควบคุมความชื้นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ จะต้องมีการควบคุมอย่างมีมาตรฐานไม่อย่างนั้นจะส่งผลให้การแปรรูปนั้นเกิดความผิดพลาด และ ส่งผลการแปรูปนั้นไม่มีมาตรฐาน และ ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ
  • การทำงานของเครื่องจักรที่ผิดพลาด :  ในเรื่องของการทำงานภายในอุตสาหกรรมนั้นเครื่องจักรนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ความชื้นนั้นจะส่งผลให้เกิดน้ำที่กลั่นตัวจนกลายเป็นไอน้ำ และ ไปทำให้รบกวนการทำงานของเครื่องจักรได้ และ ส่งผลให้เครื่องจักรนั้นเกิดความเสียหายขึ้นได้
  • พื้นที่เกิดความเสียหาย : การเกิดความชื้นภายในอุตสาหกรรมนั้นถ้าหากว่ามีความชื้นมากเกินไปนั้นจะส่งผลพื้นที่ต่าง ๆ นั้นเกิดความเสียหายได้ง่ายด้วยเช่นกัน  อย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นไม้ และ พื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่สามารถเกิดความชื้นขึ้นได้ก็จะส่งให้เกิดความเสียหายได้ด้วยเช่นกัน

แก้ปัญหาได้อย่างไร

            การแก้ไขปัญหาภายในอุตสาหกรรมกับความชื้นนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นจะเริ่มจากการใช้ เครื่อง dehumidifierเพื่อใช้ในการลดความชื้นภายในอุตสาหกรรม และ นอกจากการเลือกใช้เครื่อง dehumidifier แล้วยังมีในเรื่องของ ยังมีอีกหลากหลายวิธีในการลดความชื้น

  • เช็คระดับความชื้นที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต และ พื้นที่ต่าง ๆ
  • อุณหภูมิภายในอาคาร
  • ความชื้นสัมพันธ์สูงสุดในแต่ละฤดูกาล
  • การถ่ายเทความร้อน

อุตสาหกรรม และ เรื่องของความชื้นนั้นมีความสำคัญอย่างมากและที่สำคัญนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการเฝ้าดู และ มีการเลือกมาตรฐานของอุตสาหกรรมอย่างมาก และ อุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมนั้นเรื่องของความชื้นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นอาจจะทำใหภายในอุตสาหกรรมนั้นเกิดข้อผิดพลาด และ  ส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้นเกิดความเสียหายมากกว่า ดังนั้นเเลือกจากความชื้นนั้นเป็นสิ่งเป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

You Might Also Like