ข้อดีและข้อเสียของการที่บริษัทใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงาน

บริษัทจัดหาพนักงาน ชลบุรี

ข้อดีที่บริษัทจะได้รับจากการใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงาน

  • บริษัทจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากไม่มีการจ้างงานเกิดขึ้น

บริษัทจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย หากบริษัทตัดสินใจไม่ทำการว่าจ้างพนักงานที่ทาง บริษัทจัดหาพนักงาน เสนอให้ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงในบางข้อตกลง ก็จะรวมถึงพนักงานที่ไม่ผ่านช่วงการประเมินผลการฝึกงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ต้องเมื่อพนักงานคนนั้นผ่านการฝึกงาน และเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทเต็มตัวเท่านั้น

บริษัทจัดหาพนักงาน outsource
  • ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการรับสมัครงาน

บริษัทจัดหาพนักงาน จะช่วยดูแลในทุกขั้นตอนการเปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่การประกาศสมัครงาน ตลอดจนตรวจเอกสาร และทำการทดสอบเบื้องต้นว่าผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการหรือไม่ ซึ่งในจุดนี้จะช่วยให้ฝ่าย HR ของบริษัทไม่ต้องทำงานหนัก และเสียเวลาในการทำงานอีกด้วย

  • เข้าถึงฐานข้อมูลผู้สมัครงานเป็นจำนวนมาก

บริษัทจัดหาพนักงาน จะมีเครือข่ายฐานข้อมูลที่ใหญ่มาก ๆ จะเต็มไปด้วยข้อมูลของกลุ่มผู้สมัครงานที่กำลังมองหางานใหม่ ๆ ทำให้บริษัทจัดหาพนักงานสามารถค้นข้อมูล และนำเสนองานให้กับผู้สมัครงานได้ทันที หากผู้สมัครสนใจก็สามารถเข้ามารับการทดสอบได้เลย

  • แนะนำข้อดีข้อด้อยของผู้สมัครงาน

หลังจากผ่านการทดสอบเล็ก ๆ น้อย ๆ จากบริษัทจัดหาพนักงานแล้ว ทีมงานจะทำการประเมินผลว่าผู้สมัครงานแต่ละคน มีข้อดีข้อด้อยอย่างไร คุณสมบัติของคนไหนตรงตามที่บริษัทต้องการมากที่สุด ซึ่งผลการประเมินนี้จะช่วยให้ฝ่าย HR เข้าใจและรู้จักกับผู้สมัครงานได้ดียิ่งขึ้น

  • ให้คำแนะนำที่ดีแก่บริษัท

ด้วยประสบการณ์ในการรับสมัครงานที่ยาวนาน บริษัทจัดหาพนักงานสามารถให้คำแนะนำกับฝ่าย HR ของบริษัทได้ว่า ควรทำการทดสอบผู้สมัครงานในขั้นตอนต่อ ๆ ไป ได้อย่างไร หรือผู้สมัครงานคนไหนสามารถตอบโจทย์ความต้องการ และสามารถเข้าไปเสริมจุดแข็งให้กับบริษัทของคุณได้

ข้อเสียที่บริษัทจะได้รับจากการใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงาน

  • ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเปิดรับสมัครงานเอง

ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย หากบริษัทตัดสินใจไม่รับผู้สมัครงานที่บริษัทจัดหาพนักงานนำเสนอให้ แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทตัดสินใจเลือกรับ และพนักงานสามารถทำงานผ่านโปรได้ บริษัทก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้บริษัทจัดหาพนักงานเพิ่มเติมอยู่ดี ด้วยจะอิงจากเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงไว้ของฐานเงินเดือนผู้สมัครงาน

  • ฝ่าย HR ของบริษัทจะไม่ได้ฝึกฝนงาน

ฝ่าย HR ของบริษัทจะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หากบริษัทเลือกใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงานบ่อย ๆ เนื่องจากพนักงานในบริษัทจะไม่ได้ฝึกฝนงาน เพราะบริษัทจัดหางานจะเข้ามาทำหน้าที่แทนในจุดนั้น

Source : https://www.reeracoen.co.th/th/services/permanent_recruitment

You Might Also Like